Home » Kinderen en Jongeren » De kinderrechtenalliantie: samenwerking in Nederland én in Sierra Leone
Kinderrechtenalliantie ondersteunt meidengroep

De kinderrechtenalliantie: samenwerking in Nederland én in Sierra Leone

In Sierra Leone verstevigt de kinderrechtenalliantie[1] via het Girl Power Programma (GPP) de positie van meisjes. De kinderrechtenalliantie heeft, net als in andere landen, ook in Sierra Leone een stuurgroep opgezet om betere samenwerking tussen partnerorganisaties te realiseren. Deze country steering committee zorgt voor samenwerking op landelijk, district- en projectniveau. En deze aanpak werpt zijn vruchten af, doordat de organisaties van elkaars kwaliteiten kunnen profiteren.

Het hoofdkantoor van Plan Sierra Leone in Freetown bevindt zich tegenover een gevangenis en vlakbij een politiekantoor. Aan de overkant van de weg wordt daarom met een geweer de wacht gehouden. Op het terrein van Plan is van die grimmige sfeer echter niets te merken. De grote vergaderzaal loopt langzaam vol met alle leden van de country steering committee: Sierra Leoneze organisaties die allemaal partner zijn van verschillende Nederlandse leden van de kinderrechtenalliantie. Eén van de medewerkers van Plan, Miriam Murray, vertelt over de samenwerking rond het Girl Power Programma. “Voor ons is het programma een vernieuwing. We hebben voor het eerst geld gereserveerd om samen te werken. Dat geld was onderdeel van het budget dat we ontvingen van onze zes Nederlandse partners die willen dat we, net als zij, samenwerken.” Abdul Manaf Kemokai van Defence for Children vult aan: “We kenden elkaar al wel, maar werkten op ad hoc basis samen. Nu heeft dat een structurele vorm gekregen.”

Tijdens de vergaderingen van de country steering committee worden verschillende kwesties besproken. De organisaties komen bijvoorbeeld steeds vaker meisjes tegen met psychische problemen, hoe moeten ze hen de juiste hulp bieden? Ook merken ze dat jongens soms ontevreden zijn, ze vinden dat de meisjes teveel aandacht krijgen. Al dit soort problemen worden in de country steering committee besproken. Maar ook in het veld overleggen de organisaties veel en werken ze samen. Bij gevallen van misbruik of verkrachting bijvoorbeeld, stellen de organisaties gezamenlijk een plan van aanpak op, om te zorgen dat de slachtoffers de benodigde hulp krijgen en gedurende langere tijd gevolgd worden. In de verschillende districten waarin het GPP uitgevoerd wordt, worden meisjes in groepsverband ondersteund om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. Omdat de organisaties samenwerken onder de noemer van het Girl Power Programma, zijn alle districten waar het programma uitgevoerd wordt bekend met dit project. “Het vergemakkelijkt de communicatie,” vertelt Marilyn Hinu van One Family People in Moyamba enthousiast. “We bereiken zo veel meer mensen omdat ze via anderen van het programma hebben gehoord.”

De organisaties hebben aanvullende kwaliteiten. Defence for Children-Sierra Leone heeft veel juridische kennis en kan kinderen op die manier ondersteunen. Zoals bij het doen van aangifte, of opvang bieden als de thuissituatie te onveilig is. One Family People is laagdrempelig doordat het kantoortjes in sloppenwijken heeft en daarmee in nauw contact staat met de lokale bevolking. Plan Sierra Leone heeft een jarenlange reputatie in het land en heeft makkelijk toegang tot de overheid, omdat ze – als één van de weinige ngo’s – tijdens de oorlog is gebleven.

Ook organisaties die niet rechtstreeks bij het Girl Power programma zijn betrokken, doen mee. Zoals Het Rode Kruis dat medische zorg mogelijk kan maken, geld inzamelt voor benzine en een rooster opstelt zodat meisjes zonder familie regelmatig bezoek ontvangen in het ziekenhuis. Deze aanvullende kwaliteiten maken het programma effectiever, vinden Murray en Manaf Kemokai.

De verschillende partners hebben dus ieder hun eigen expertise en kunnen elkaar aanvullen bij het werken aan een betere positie van meisjes. De organisaties werken ook samen met de lokale chiefs, de paramount chief van Moyamba (de afgevaardigde van alle chiefs in het disctrict) en de family support units op het politiebureau. Vooral de samenwerking met de chiefs is erg belangrijk: zij hebben aanzien in hun gemeenschappen, waar culturele verschillen vaak een belemmering vormen om meisjes deel te laten nemen aan de programma’s. Bovendien vormen zij een direct aanspreekpunt voor dorpsbewoners.

Het is nog even de vraag of de samenwerking binnen de kinderrechtenalliantie in Nederland na 2015 een vervolg krijgt, vanwege de introductie van een nieuw financieringsstelsel. In Sierra Leone lijken de partners niet van plan om de samenwerking te laten voor wat het is. “We moeten wel kijken hoe we na 2015 gaan aantonen wat werkt en wat niet gewerkt heeft,” zegt Murray. Maar zelfs als het Girl Power Programma stopt, lijken de voordelen van samenwerken alle leden overtuigd te hebben om in ieder geval daar mee door te gaan.

 
Door: Janneke Juffermans
Foto: Een Girls Club, gesteund door de kinderrechtenalliantie. Naast voetballen, komen de meiden in groepsverband op voor hun rechten binnen hun gemeenschap.

 


[1] In Sierra Leone werken verschillende partners van de leden van de kinderrechtenalliantie met elkaar samen: One Family People (partner van International Child Development Initiatives en Women Win), Defence for Children International-Sierra Leone (partner van Defence for Children-ECPAT Nederland), Yacan (partner van Plan) en Fawe (forum for African Women Education) CEDA (Community Empowerment Development Agency) en DRIM (Disability Rights Movement). De laatste drie organisaties zijn partner van Plan Sierra Leone, die op haar beurt weer partner is van Plan Nederland. Free Press Unlimited en Child Helpline International hebben recent samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met lokale partners die zich in de loop van 2014 zullen aansluiten bij het Girl Power Programma in Sierra Leone.

Comments

comments