Home » Gezondheid » Blog: Een bezoek aan Tanzania
Ewout van Galen Simavi in Tanzania

Blog: Een bezoek aan Tanzania

Ewout van Galen is Senior Programmamedewerker Water, Sanitatie en Hygiëne bij ontwikkelingsorganisatie Simavi. In oktober 2012 was Ewout op bezoek bij partnerorganisatie TDFT in Tanzania, waar hij het project bezocht dat Simavi ondersteunt. In de districten Urambo en Sikonge heerst al langere tijd een droogte. Volgens de bewoners is geen peil meer te trekken op het verloop van de seizoenen. TDFT werkt in het gebied onder andere aan watervoorziening, wat Ewout met eigen ogen heeft gezien.

Een bezoek aan partnerorganisatie TDFT in Tanzania

Vier uur later kom ik aan op de airstrip van Mwanza. Simavi’s partnerorganisatie Tabora Development Foundation Trust (TDFT) haalt mij op van het vliegveld. Ik heb met de nodige moeite mijn bagage weten te bemachtigen in een depot dat ingericht is op ontvangst van zo’n twintig mensen, terwijl ik mij bevind tussen een stuk of honderd luid pratende en gesticulerende Tanzanianen.

Reistijd in kilometers
TDFT brengt mij per auto over een asfaltweg richting Tabora, de stad vanuit waar ik het project zal bezoeken dat Simavi ondersteunt. Het asfalt blijkt een luxe van korte duur, na zo’n tien kilometer verwordt de weg tot een ruig pad en schakelen we over naar Four Wheel Drive. Ik bedenk mij dat je in Tanzania de reis maar beter in tijd kunt meten dan in aantallen kilometers. Geen gekke gedachte, aangezien ik zes uur later aankom in Tabora.

Droogte vraagt om innovatieve oplossingen
De volgende ochtend word ik om half zeven opgehaald om dan nu toch echt het projectgebied te bezoeken in de districten Urambo en Sikonge, een reis van zo’n vijf uur dwars door een prachtig gebied, dat helaas kurkdroog is. De regens moeten er aan komen; de regentijd moet eigenlijk al ten einde zijn. Volgens de lokale bevolking is er tegenwoordig geen peil meer te trekken op het verloop van de seizoenen, het klimaat is grilliger geworden en lastiger te voorspellen. Ten tijde van mijn bezoek wordt duidelijk dat de droogte noopt tot het vinden van een scala aan innovatieve oplossingen op het gebied van de watervoorziening. En dat deze allen ontwikkeld en uitgevoerd moeten worden door lokale gemeenschappen zelf, voor een maximale duurzaamheid.

De rol van Simavi
Simavi ondersteunt het project van TDFT op het gebied van watervoorziening, sanitatie en hygiëne. Heel concreet draagt onze steun bij aan de bouw van waterputten in de gemeenschappen, de aanleg van systemen die regenwater opvangen bij scholen, en de uitvoering van campagnes die het bewustzijn op het gebied van hygiëne bevorderen. Vandaag zal ik een aantal waterputten en de bijbehorende watercomités bezoeken.

Watercomités
Die watercomités zijn van groot belang voor het project. Simavi ondersteunt namelijk niet alleen de bouw van de waterputten maar bevordert actief het opzetten en registeren van lokale watercomités die bestaan uit vertegenwoordigers van de gemeenschappen zelf. Deze mensen worden getraind in het management van zo’n waterbron. Zo krijgen zij bijvoorbeeld training op het gebied van onderhoud, leiderschap en eenvoudige boekhoudtechnieken. Dat laatste is van belang in het licht van de financiële duurzaamheid. Met deze training kan het comité beter de noodzakelijke fondsen binnenhalen uit de verkoop van water en dit op een efficiënte en transparante manier administreren en inzetten voor de nodige reparaties. En dit alles zonder tussenkomst van TDFT of Simavi.

Inzet voor veilig water loont
Na een uurtje rijden over een onverharde weg die nog door de ontdekkingsreiziger Livingstone zelf is bereden, kom ik aan op de plek waar het project uitgevoerd wordt. Een inleidend verhaal van de wateringenieur van het district Sikonge maakt duidelijk dat er slechts 31% dekking is van de behoeften aan veilig water in Sikonge. Maar liefst 11% hiervan komt voor rekening van Simavi. De ingenieur vertelt dat het gebied weinig tot geen externe steun krijgt omdat het simpelweg te ver en te geïsoleerd is. Dit sterkt mij weer in het idee dat Simavi zich inzet voor de allerarmsten in de meest afgelegen gebieden, al is dit niet altijd gemakkelijk. Mijn bezoek aan het dorp Izenga toont in ieder geval aan dat het systeem dat TDFT en Simavi ondersteunen en bevorderen, wérkt. TDFT laat mij een put zien die keurig onderhouden is en die ondanks de droogte nog steeds water levert.

Community Water Users Association
Nadat ik de waterput bekeken heb, wijst een bewoner van het dorp mij het huis van de voorzitster van het watercomité, mevrouw Shabani. Gelukkig is ze thuis en blijkt ze net samen met de penningmeester, mevrouw Maulid, een bespreking te hebben! Dat is een mooie kans om wat vragen te stellen over het management van de waterput. Het wordt duidelijk dat de groep goed georganiseerd is. Het comité haalt effectief geld op van de watergebruikers. De bijdrage van de gebruikers is jaarlijks en er wordt behoorlijk achteraan gezeten! Zo worden bijvoorbeeld boetes uitgedeeld aan wanbetalers. Het opgehaalde geld wordt keurig geadministreerd en uiteindelijk overgemaakt naar de zogenaamde Community Water Users Association (COWSO). Dat is een overkoepelend orgaan dat de bijdragen van alle watercomités in het district ontvangt en bijhoudt.

“Dit is óns project”
Mevrouw Shabani legt uit dat als er een reparatie nodig is, de COWSO de onderdelen bestelt, betaalt en levert. Bij simpele ingrepen regelt het comité zelf een lokale reparateur, bij groot onderhoud zorgt de COWSO voor de aanwezigheid van een wateringenieur. De samenwerking tussen mensen om een goede watervoorziening te garanderen, is werkelijk verbluffend. Het toont aan dat met de juiste aanpak die vooral gericht is op het verhogen van de organisatiegraad en het kennisniveau van mensen, duurzame watervoorzieningen gerealiseerd kunnen worden. Maar nog belangrijker, het laat zien dat de allerarmsten in de meest afgelegen gebieden veerkrachtige ondernemers zijn die geen kans onbenut laten om de steun die ze ontvangen uit te laten groeien tot iets waarvan ze met recht kunnen zeggen: dit is óns project.

Lees meer blogs op de website van Simavi.

Comments

comments