Home » FAQ

FAQ

Over ontwikkelingssamenwerking doen veel verhalen de ronde. Hoe zit het nou? Hieronder vind je veelgestelde vragen over ontwikkelingssamenwerking.

Hoeveel geven we uit aan ontwikkelingssamenwerking?

We geven nog meer uit aan rente, boeren en wapens In 2014 geeft de Nederlandse overheid 4,7 miljard euro uit aan ontwikkelingssamenwerking, in 2015 daalt dit vanwege bezuinigingen naar 3,7 miljard euro. Is dat veel? Het is maar hoe je het bekijkt en waarmee je het vergelijkt. De rente op onze staatsschuld kost ons meer dan twee keer zoveel, 8,4 ...

Lees meer »

Waarom rijden ontwikkelingswerkers in SUV’s?

Goed vervoer is noodzaak Het is het stereotype beeld van de ontwikkelingswerker: een blanke man die in een dure jeep met dichte ramen en loeiende airco door het straatarme Afrika rijdt. Dat beeld is aan herziening toe. Om te beginnen is het leeuwendeel van de ontwikkelingswerkers niet blank, maar Afrikaans, Aziatisch of Latijns-Amerikaans. Ze werken bij lokale organisaties of voor ...

Lees meer »

Hoeveel blijft aan de ‘strijkstok’ hangen?

Strijkstok wordt schromelijk overschat Met ‘strijkstok’ wordt doorgaans het percentage geld bedoeld dat ‘in de organisatie’ blijft hangen. Geld dat niet naar de armen gaat, maar naar kantoorkosten, salarissen en inzamelingsacties hier in Nederland. Nederlanders blijken die strijkstok schromelijk te overschatten. Ze denken dat er van hun gedoneerde euro zo’n 40 cent opgaat aan organisatiekosten en fondswerving, zo bleek enkele ...

Lees meer »

Wat heeft ontwikkelingssamenwerking bereikt?

Armoede daalt razendsnel Extreme armoede neemt al sinds de 19e eeuw af. En die afname gaat steeds sneller. In 1981 leefde ongeveer vijftig procent van 1,25 dollar per dag, in 2008 is dat gedaald tot minder dan een kwart. Wanneer deze trend doorzet, dan gaat extreme armoede de komende decennia de wereld uit. Vooral in Latijns-Amerika en Azië gaat het ...

Lees meer »

Moeten we niet eerst onze eigen zaakjes op orde hebben?

Nederland is nog altijd een van de rijkste landen ter wereld De Nederlandse overheid investeert in 2015 3,7 miljard euro in ontwikkelingssamenwerking. Ongeveer iets minder dan de helft van de Nederlanders vindt dat we moeten bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, zo blijkt uit het onderzoek van NCDO. Het aanhoudende nieuws over de economische crisis voedt de gedachte dat we het ons niet ...

Lees meer »

Hoeveel geld verdwijnt door corruptie?

Controle op besteding is streng Hoeveel geld er door corruptie verdwijnt, dat weet niemand. Wie geld achterover drukt, hangt dit immers niet aan de grote klok. Corruptiewaakhond Transparency International stelt haar jaarlijkse index dan ook niet samen op grond van harde feiten, maar op grond van ‘percepties’, van persoonlijke indrukken van mensen. Dat corruptie in ontwikkelingslanden een probleem is, staat ...

Lees meer »

Willen ontwikkelingsorganisaties zichzelf in stand houden?

Beoordeel ontwikkelingsorganisaties op hun prestaties, niet op hun intenties Elke ontwikkelingsorganisatie wil op termijn overbodig worden. Een aantal organisaties, zoals de Leprastichting, streeft daar ook daadwerkelijk naar: de ziekte lepra is inmiddels bijna uitgebannen. Andere organisaties stoppen in landen waar het beter gaat. Zo bouwt het Liliane Fonds momenteel activiteiten in Latijns-Amerika af: hun werk is er minder hard nodig. ...

Lees meer »

Hoeveel projecten mislukken?

Meeste ontwikkelingssamenwerking gaat goed Doorlopend worden ontwikkelingsinterventies geëvalueerd. Op de website van de OESO staan duizenden evaluatierapporten. Uit synthese van deze evaluaties zou blijken dat meer dan 75 procent van de ontwikkelingsprojecten zijn directe doelstelling haalt. De meeste ontwikkelingsprojecten gaan dus goed. Daar hoort echter een kanttekening bij. Wie beter kijkt, ziet dat vooral ‘tastbare’ projecten goed scoren. Bijvoorbeeld de ...

Lees meer »

Moet Nederland ook 0,7% geven?

Andere landen verhogen percentage, ondanks de crisis In de jaren zeventig heeft Nederland zich gecommitteerd aan een internationale afspraak binnen de OESO. Die stelt dat ieder land 0,7% van zijn Bruto Nationaal Product moet besteden aan officiële ontwikkelingssamenwerking. Nederland voldeed jarenlang aan deze norm. Het kabinet Rutte 2 heeft deze internationale norm voor het eerst sinds 1975 losgelaten. De ‘0,7% ...

Lees meer »

Maakt ontwikkelingssamenwerking landen nog corrupter?

Armoede en falende instituties zijn de oorzaak van corruptie In rijke landen is veel minder corruptie dan in arme landen. De index van Transparency International laat daarover weinig twijfel bestaan. Bovenaan staan Denemarken, Nieuw-Zeeland en Finland. Onderaan bungelen Somalië, Noord-Korea en Afghanistan. Landen met veel corruptie zijn doorgaans ook landen die veel ontwikkelingssamenwerking krijgen. Daarom menen sommigen dat ontwikkelingssamenwerking de boosdoener ...

Lees meer »