Home » Marktontwikkeling » Heifer: Vee biedt toekomst voor kleinschalige boeren
Vee biedt toekomst voor boeren - HEIFER

Heifer: Vee biedt toekomst voor kleinschalige boeren

Wereldwijd leven ruim 900 miljoen mensen met voedselgebrek. Driekwart van hen leeft op het platteland. Juist kleinschalige boeren hebben moeite om toegang te vinden tot voedsel en inkomen. Heifer Nederland ondersteunt deze boeren met investeringen in kennis en vee. De gedachte hierachter is dat zij zo niet alleen zichzelf kunnen voeden, maar ook een duurzaam antwoord kunnen bieden op de stijgende vraag naar hoogwaardig voedsel, zowel plantaardig als dierlijk.

Miriam Mpofu uit Zimbabwe leefde met haar gezin van minder dan een euro per dag. Zij meldde zich met haar boerengroep aan voor een Heifer project dat met steun van de EU in 2010 van start ging. Inmiddels volgt ze een praktijkopleiding in landbouw en veeteelt. Ze ontving pluimvee als levende lening, die ze heeft afgelost door een aantal nakomelingen van de kippen aan een volgend gezin door te geven. Daarna verkoopt ze de volgende kippen en eieren om inkomen te genereren. Met de groep heeft ze bovendien een grote moestuin aangelegd die dankzij de mest en de toegepaste kennis meer dan genoeg opbrengt. Miriam’s gezin heeft nu het hele jaar genoeg te eten, haar kinderen gaan met de bus naar school en ze bouwt aan een groter huis. Kwetsbare dorpsgenoten delen mee in de oogst en uit de winst van de boerengroep wordt schoolgeld voor weeskinderen betaald.

In de aanpak van Heifer staan vee en kennis centraal. Volgens Heifer kunnen met specifieke kennis en het gebruik van mest en trekkracht de akkers veel meer opbrengen. In ruil hiervoor levert het land – naast meer voedsel – ook meer veevoer, en stijgt ook de productie van zuivel, eieren en vlees. Al snel kunnen boeren niet alleen hun gezin voeden, maar ook een inkomen verdienen. Bovendien dragen ze zo bij aan de lokale voedselbeschikbaarheid, werkgelegenheid en aan een gezonder ecosysteem.

Met Miriam ontvangen nog ruim 5.500 families een levende lening in de vorm van koeien, geiten of pluimvee. Het project is nu halverwege de looptijd en de resultaten zijn veelbelovend. De onafhankelijke evaluatie door Dr. Tonderayi Brian Makumire (op te vragen bij Heifer) laat zien dat de productie flink stijgt. Zo is na twee jaar als gevolg van de extra mest en trekkracht de maïsopbrengst per hectare al 33% hoger en die van groente ruim 40%. De voedselzekerheid neemt toe, de lokale markt bloeit en veel gezinnen zagen hun inkomsten verdubbelen. Door verbeterde zorg is de veesterfte gehalveerd en dankzij het gebruik van onder meer duurzamere technieken nemen ontbossing, erosie en waterverlies af. Gemeenschappen zijn door trainingen op het gebied van samenwerking, leiderschap en man/vrouw verhoudingen beter georganiseerd, mannen en vrouwen werken harmonieuzer samen en HIV/AIDS is bespreekbaar gemaakt.

Boeren uit de buurt van de projecten maken ook gebruik van de toepasselijke kennis die beschikbaar is geworden. Het succes van het project heeft de belangstelling gewekt van andere NGO’s en overheden. De Zimbabwaanse landbouw verkeert immers in crisis en er is dringend behoefte aan succesvolle voorbeelden. Onderzoek in Kenia laat zien dat 42% van de families die zich de afgelopen 25 jaar aan de armoede ontworstelden, dit deden door vee te integreren in hun landbouwbedrijf. Dit laat zien dat kleinschalige landbouw een duurzaam toekomstperspectief biedt en dat vee levens kan veranderen.

Reageren?
Vind Heifer Nederland op Facebook en Twitter.

Comments

comments