Home » Gezondheid » Liliane Fonds: Kleinschalige hulp haalt kinderen met handicap uit isolement
Liliane Fonds 100_4146

Liliane Fonds: Kleinschalige hulp haalt kinderen met handicap uit isolement

In ontwikkelingslanden horen mensen met een handicap tot de meest gemarginaliseerde groepen in de samenleving. Uitsluiting door de omgeving is voor hen vaak een grotere belemmering dan hun handicap. Een organisatie zoals het Liliane Fonds zet zich samen met lokale organisaties in om kinderen met een handicap weer bij de samenleving te betrekken.

Wereldwijd gaan 640 miljoen mensen met een handicap door het leven. De Wereldbank schat dat 80 procent van hen in een ontwikkelingsland woont. Vooral de allerarmsten kampen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Gebrek aan goede voeding, hygiëne en prenatale zorg verveelvoudigt de kans dat ouders een kind met een handicap krijgen. En wordt een kind geboren zonder handicap, dan loopt het veel meer risico om alsnog gehandicapt te raken dan een kind in een welvarend land. In de eerste plaats door ondervoeding, maar ook door ziektes als polio, malaria, tuberculose en hersenvliesontsteking. Ook oorlogsgeweld en ongelukken, veroorzaakt door een onveilige leefomgeving, veroorzaken handicaps. Mensen met een handicap behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in de samenleving, die vaak opgesloten zitten in een cirkel van armoede en uitsluiting

De 10-jarige Tarek uit Bangladesh is geboren met een hersenbeschadiging. Hij heeft moeite met bewegen en praten, en zijn ene been is korter dan het andere. Na zijn geboorte kregen zijn ouders te maken met pesterijen in de omgeving. Tarek werd ‘Pagol’ genoemd, wat ‘gek’ betekent. Tot zijn zesde jaar lag hij altijd op bed. Hij huilde veel, kon niet lopen of praten en zag nooit andere kinderen.

Zo trof een medewerkster van AISEDUP, een lokale gezondheidszorgorganisatie, Tarek aan bij een huis-aan-huisonderzoek naar ‘verborgen’ kinderen met een handicap. Ze overtuigde zijn ouders ervan dat hun zoon met de juiste hulp een ander leven kon leiden. Met financiële steun kreeg Tarek intensieve fysiotherapie en inmiddels kan hij lopen en rennen. Hij wordt met de dag sterker en gaat naar school. AISEDUP bewerkstelligde dat hij naar een gewone school mocht gaan en gaf leerkrachten en leerlingen voorlichting over handicaps. Hierdoor is het begrip in de omgeving voor Tarek en zijn handicap vergroot.

AISEDUP is partner van het Liliane Fonds. Het Liliane Fonds wil de vicieuze cirkel doorbreken waar het gehandicapt kind in zit. Niet kunnen revalideren betekent immers voor een kind met een handicap meestal: afhankelijker blijven dan nodig is; een belemmerde sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling; een toekomst zonder perspectief. In 2011 hielp het Liliane Fonds, in samenwerking met lokale organisaties, 81.000 kinderen zoals Tarek met directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat. Deze ondersteuning droeg niet alleen bij aan behandeling en revalidatie van kinderen met een handicap, maar ook op hun deelname aan het gezinsleven en onderwijs en activiteiten in de buurt.

De resultaten van het Liliane Fonds zijn beschreven in het online jaarverslag: http://2011.jaarverslaglilianefonds.nl

Reageren?
Vind Liliane Fonds op Facebook en Twitter.

Comments

comments