Home » Open over Ontwikkelingssamenwerking

Open over Ontwikkelingssamenwerking

De website ‘Open over Ontwikkelingssamenwerking’ is in het leven geroepen om het Nederlandse publiek te informeren over de rol en het werk van ontwikkelingsorganisaties. In het publieke debat doen veel verschillende aannames de ronde, sommigen berusten op waarheid andere niet. Op deze website vind je feiten en fabels over ontwikkelingssamenwerking, verhalen van en uitdagingen voor ontwikkelings-organisaties. Hiermee beoogt de website bij te dragen aan het voeden van het publieke debat met feiten en informatie over het werk van ontwikkelingsorganisaties, zodat er een goede basis ontstaat voor meningsvorming.

‘Open over Ontwikkelingssamenwerking’ is een initiatief van Partos, de branchevereniging voor Internationale Samenwerking. De website is opgezet vanuit het idee dat ontwikkelingssamenwerking een belangrijke bijdrage heeft geleverd en levert aan het verbeteren van de positie van mensen die leven in armoede en onrecht. Een van de hoofdtaken van Partos is om samen met haar 120 lidorganisaties de effectiviteit van hun werk te blijven verbeteren. Partos verwelkomt dan ook iedere discussie die hieraan bijdraagt en zet er actief op in dat de resultaten van het werk van ontwikkelingsorganisaties nog beter kunnen worden aangetoond.

Indien u graag het gesprek aangaat over de feiten en fabels omtrent ontwikkelingssamenwerking, dan kunt u terecht bij het ‘Vraag Maar Raak’ loket (www.facebook.com/idleaks) waar je met professionals een open discussie kunt voeren. Dit loket is een initiatief van IDleaks, een online community van mensen die betrokken zijn bij ontwikkelingssamenwerking.

Alle content op de website wordt gekeurd door een redactieraad, gevormd door medewerkers uit diverse geledingen van Partos lidorganisaties en Partos zelf. Momenteel zijn dit:
Dennis Arends – Team Leader Programmes bij UNICEF Nederland
Evert-Jan Brouwer – Political Advisor bij Woord en Daad
Tabitha Gerrets – Market Developer & Corporate relations manager bij Aqua for All
Aase Kretzschmar – Manager Communicatie bij Partos
Mieke Olde Engberink – Avocacy & Communications Officer bij Partos
Raphael Lewkowitz – Online communicatie bij Hivos

Partos is verantwoordelijk voor de inhoud op deze website. Partos en de redactieraad van Open over OS zijn echter niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die de lidorganisaties aanleveren, met name de inhoud van de ‘stories’, ‘blogs’ en ‘uitdagingen’. De redactieraad is zo eerlijk en kritisch mogelijk tijdens het redigeren van de aangeleverde input. Mochten er hierover vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Partos: www.partos.nl. Wilt u een bijdrage leveren aan deze website, neem dan contact op met Aase Kretzschmar (Manager Communicatie) of Mieke Olde Engberink (Advocacy & Communications Officer).

Met dank aan: Mirjam Vossen, schrijfster en journaliste, Edith Tulp, schrijfster en journaliste, Chris Versteeg, striptekenaar, Marco Noom en Minke-An Ligeon, webontwikkelaars.