Home » Kinderen en Jongeren » Terre des Hommes: online kindersekstoerisme te lijf
Sweetie virtual

Terre des Hommes: online kindersekstoerisme te lijf

Webcamseks met kinderen uit arme landen. Lokale Terre des Hommes-medewerkers signaleren de snelle opmars van deze nieuwe vorm van seksuele kinderuitbuiting. Om webcam kindersekstoerisme aan de kaak te stellen, zette de kinderhulporganisatie het Sweetie-project op. Duizend daders werden geïdentificeerd en overgedragen aan Europol. Inmiddels is bekend dat de informatie tot een aantal arrestaties heeft geleid.

Webcam kindersekstoerisme is wereldwijd een snel groeiend fenomeen, waarvan alleen al in de Filippijnen naar schatting tienduizenden kinderen slachtoffer zijn. Tegen betaling, vaak niet meer dan een paar dollar per sessie, verrichten kinderen seksuele handelingen voor de webcam, met andere kinderen of met volwassenen. Dit gebeurt veelal onder leiding van een van de ouders of andere volwassenen. Klanten komen uit de hele wereld, maar vooral uit rijkere landen. De voedingsbodem hiervoor is de armoede waarin de kinderen en de gezinnen waar ze deel van uitmaken leven. De snel groeiende toegankelijkheid van het internet faciliteert deze vorm van kinderuitbuiting. Ook de vraagkant moet worden aangepakt om het probleem van cyber kinderpornografie op te lossen. De autoriteiten van landen waar de daders zich bevinden, moeten maatregelen nemen om deze vorm van kindermisbruik en –uitbuiting tegen te gaan.

Psychologische impact

Terre des Hommes deed onderzoek naar de aard, omvang en gevolgen van deze online seksuele uitbuiting van kinderen. Volgens schattingen zijn er ieder moment van de dag, wereldwijd, gemiddeld 750.000 personen online opzoek naar seksueel contact met minderjarigen. Hoewel veel van de verantwoordelijke volwassenen denken dat deze vorm van misbruik minder erg zou zijn, omdat er meestal geen direct fysiek contact plaatsvindt, heeft webcam kinderseks wel degelijk grote psychologische impact op de slachtoffers, vergelijkbaar met de gevolgen van seksueel misbruik en prostitutie.

Identificatie
Om een indruk te krijgen van het fenomeen besloot Terre des Hommes een virtueel karakter te ontwikkelen, een virtueel Filippijns meisje van tien jaar, met de online-naam Sweetie. De tweede doelstelling was aantonen dat een andere manier van aanpak nodig en mogelijk is. De onderzoekers lieten Sweetie inloggen in een aantal gewone chat rooms, om te kijken wat er zou gebeuren. Met tientallen tegelijk kwamen online gebruikers op haar af, om contact te leggen. Binnen tien weken tijd had “Sweetie” chatconversaties met 20.000 personen, waarbij het duidelijk was dat de meesten van hen uit waren op webcam seks met dit minderjarige meisje in ruil voor geld. Het bleek voor de onderzoekers relatief eenvoudig om duizend daders uit 71 verschillende landen te identificeren aan de hand van de gegevens die zij in de chat sessies prijsgaven.

Opsporing en vervolging
Het Sweetie project toont niet alleen de omvang van het probleem aan, maar het bewijst ook dat het relatief eenvoudig is om daders op te sporen, als de autoriteiten proactief handelen. Dat wil zeggen: niet afwachten tot er een aangifte is gedaan, maar zelf op zoek gaan naar daders.1 Het gemak waarmee daders online contact kunnen maken met de jonge slachtoffers is zorgwekkend en tot nu toe komen ze er bijna allemaal ongestraft mee weg. Er bestaat nog geen online monitoring en het is nog maar zelden tot vervolging, laat staan veroordeling, gekomen van personen die online kinderen hebben misbruikt.

Resultaten
Het resultaat van de Sweetie-campagne was overweldigend. Media over de hele wereld (waaronder NOS, BBC, CNN, ABC en Al Jazeera) hebben aandacht aan deze campagne besteed en het YouTube-filmpje van Sweetie is door meer dan 4 miljoen mensen bekeken. Door deze ongekende exposure heeft Terre de Hommes naar schatting een miljard mensen bereikt met de boodschap dat webcam kindersekstoerisme een groot probleem is en aangepakt moet worden. Door deze bewustwording is webcam kindersekstoerisme op de agenda gezet bij verschillende internationale instanties, zoals de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. Maar ook (politie)experts hebben interesse getoond in de opsporingsmethode. Meerdere landen, waaronder de Filippijnen, hebben een begin gemaakt met het aanscherpen van de wetgeving om kinderen tegen dit online misbruik te beschermen. Meer dan 500.000 mensen hebben tot nu toe de petitie op de Avaaz-website ondertekend, wat Terre des Hommes helpt om druk te zetten op regeringen, zodat zij kinderen beter gaan beschermen.

Opvang en begeleiding
Met behulp van Sweetie heeft Terre des Hommes webcam kindersekstoerisme wereldwijd op de kaart gezet en laten zien hoe je met een nieuwe onderzoeksmethode daders kunt traceren. Maar Terre des Hommes is geen opsporingsorganisatie. Daarom is het online onderzoek inmiddels stopgezet. Nu moeten overheden de strijd tegen webcam kindersekstoerisme overnemen, om te voorkomen dat nog meer kinderen slachtoffer worden van deze praktijken.
Het doel van Terre des Hommes is om zich weer volledig te richten op het helpen van kinderen die slachtoffer zijn van uitbuiting. Terre des Hommes heeft lokale projecten opgezet die slachtoffers van webcam kindersekstoerisme opvangen en therapie en scholing bieden om zo hun leven weer op de rit te krijgen. Ook bieden deze projecten de ouders gezinsbegeleiding en de mogelijkheid een kleine lening af te sluiten zodat ze een stabieler inkomen kunnen genereren.


1. Over deze aanpak heeft Terre des Hommes het rapport “Becoming Sweetie: a novel approach to stopping the global rise of Webcam Child Sex Tourism” gepubliceerd.

Voor meer informatie:
Klik hier voor de Sweetie-website, ook voor achtergrondinformatie en rapporten
Klik hier voor de Frequently Asked Questions over het Sweetie-project

Comments

comments