Home » Gezondheid » VSO: Moedersterfte verminderen door training aan verloskundigen
Case Ethiopie VSO

VSO: Moedersterfte verminderen door training aan verloskundigen

Zwanger zijn in Ethiopië is gevaarlijk: de kans dat vrouwen komen te overlijden is honderd keer hoger dan in westerse landen. Vrouwen lopen vaak te lang door met complicaties als zwangerschapsvergiftiging. Als ze in het ziekenhuis komen, blijft adequate behandeling vaak uit. Een vakdeskundige van VSO Nederland – in dit geval een arts – trainde in de Ethiopische stad Asosa verloskundigen en artsen, zodat vrouwen beter geholpen kunnen worden en moedersterfte meer voorkomen.

De hoge moedersterfte in Ethiopië is gerelateerd aan problemen die vaak voorkomen in ontwikkelingslanden, zoals slechte voeding en slecht onderwijs. Door ondervoeding ontwikkelt soms het bekken van een vrouw zich niet goed, waardoor ze meer kans heeft op problemen tijdens de zwangerschap. Ook zoeken vrouwen relatief laat medische hulp, doordat ze zich niet bewust zijn van de noodzaak ervan. Als een zwangere vrouw met complicaties bij het ziekenhuis komt en ze eigenlijk al te lang heeft gewacht, moeten artsen en verpleegkundigen snel een keuze maken. Volgens VSO wordt dan te gemakkelijk gekozen voor een keizersnede – als een soort ‘one size fits all’ oplossing. Hier zijn echter ook risico’s aan verbonden, zoals een gescheurde baarmoeder of veel bloedverlies bij een volgende zwangerschap.

VSO probeerde het ziekenhuispersoneel meer bewust te maken van de risico’s van een keizersnede. Verloskundigen in Asosa waren vaak huiverig om in te grijpen bij een bevalling. Bij vrouwen die voor het eerst bevallen, zijn de weeën vaak niet effectief. Complicaties – en keizersneden – kunnen worden voorkomen door de bevalling actiever te begeleiden en weeën waar nodig te verbeteren met aanwezige medicatie en materialen.

De verloskundigen en artsen van het ziekenhuis in Asosa hadden veel theoretische kennis van medische oplossingen. Maar bepaalde medicijnen of toepassingen gebruikten ze nooit in de praktijk, omdat niemand er ervaring mee had. De VSO-vakdeskundige gaf daarom trainingen aan het medisch personeel. Daarbij bootste hij praktijksituaties na, om te laten zien hoe tot andere beslissingen te komen. Bij zwangerschapsvergiftiging kan bijvoorbeeld magnesiumsulfaat gebruikt worden. Het personeel wist dat, maar niemand durfde het toe te dienen. Met deze ‘on the job’ trainingen en simulaties heeft VSO die koudwatervrees weggenomen. Toen de VSO-vakdeskundige het ziekenhuis in Asosa verliet, was ‘magsulph’ de standaardbehandeling geworden voor zwangerschapsvergiftiging.

Een adequate behandeling in een ziekenhuis kan maar een deel van het probleem oplossen volgens VSO. Zelfs al zorg je voor een perfecte bevalling voor vrouwen in het ziekenhuis, dan nog verbeter je niet de situatie van de 85 procent van de vrouwen die thuis bevalt, zonder verloskundige hulp. Maar door de juiste hulp te bieden aan vrouwen die voor de eerste keer zwanger zijn en wel naar het ziekenhuis komen, kun je een gedeelte van de risico’s bij toekomstige zwangerschappen voorkomen. VSO ontwikkelde samen met het ziekenhuispersoneel protocollen waar het in de toekomst mee vooruit kan. Door regelmatige terugkoppeling tussen artsen onderling, kunnen ziekenhuizen de geleerde lessen delen. Verder probeert VSO in overleg met de lokale overheden strategieën te bedenken om juist de mensen die niet in het ziekenhuis komen te bereiken.

VSO is een ontwikkelingsorganisatie die op aanvraag van lokale organisaties in Afrika en Azië vakdeskundigen uitzendt, die hun kennis en ervaring daar delen. Op het thema ‘gezondheidszorg’ – waar ook het terugdringen van moedersterfte onder valt – profiteerden het afgelopen jaar ruim 6 miljoen mensen van betere gezondheidszorg, blijkt uit cijfers van 64 VSO partnerorganisaties in 11 landen. Vanuit VSO Nederland werkten daar 18 vakdeskundigen aan mee, zoals in dit ziekenhuis in Asosa, Ethiopië.

Klik hier voor het jaarverslag 2011-2012 van VSO Nederland.

Reageren?
Vind VSO op Facebook, Twitter en LinkedIn.

Comments

comments