Home » Wist je dat?

Wist je dat?

Ontwikkelingssamenwerking is een middel om wereldwijd armoede en onrecht te bestrijden en duurzame, inclusieve groei te stimuleren. Dit kan op allerlei manieren. Door in te zetten op verschillende thema’s om levensstandaarden te verbeteren, bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs, water of voedselzekerheid. Maar ook door ondernemerschap te stimuleren, bij te dragen aan vrede en veiligheid, het versterken van vrouwen en meisjes et cetera. Lees hieronder meer over ontwikkelingssamenwerking.

Een korte geschiedenis van ontwikkelingssamenwerking

TRUMAN

De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking begon in 1949 als reactie op een oproep van de Amerikaanse president Truman. De hulp bestond aanvankelijk vooral uit het uitzenden van deskundigen, meestal via de Verenigde Naties. In de jaren vijftig begon de interesse vanuit de Nederlandse samenleving voor ontwikkelingssamenwerking toe te nemen. De Novib (nu Oxfam Novib) werd opgericht. Ook het bedrijfsleven begon de voordelen te ...

Lees meer »

Hier gaan ontwikkelingsgelden naartoe

download5

Afhankelijk van welke organisatie je steunt, gaat jouw geld naar een specifiek thema. Als je bijvoorbeeld doneert aan het Liliane Fonds gaat het geld naar kinderen en jongeren met een handicap. Als je doneert aan Artsen zonder Grenzen gaat je geld naar de bestrijding van ziekten, veelal noodhulp. Alle professionele organisaties beschikken over uitgebreide jaarverslagen waarin ze rapporteren over wat zij met de ontwikkelingsgelden ...

Lees meer »

Zij doen aan ontwikkelingssamenwerking

download3

Er zijn verschillende partijen die zich bezig houden met ontwikkelingssamenwerking. Zo zijn er partijen die puur als donor optreden. Bijvoorbeeld onze eigen Nederlandse overheid. Ook zijn er grote fondsen van bedrijven of van particulieren die een bijdrage leveren. Denk bijvoorbeeld aan de Bill & Melinda Gates Foundation. Ook de diaspora over de hele wereld stuurt geld naar familie in het thuisland, wat ...

Lees meer »

Het verschil tussen noodhulp en structurele ontwikkelingssamenwerking

noodhulp vs structurele ontwikkelingssamenwerking

Binnen ontwikkelingssamenwerking wordt een onderscheid gemaakt tussen noodhulp en structurele ontwikkelingssamenwerking. Noodhulp is hulpverlening in gevallen van nood. Bijvoorbeeld bij: Natuurrampen Hongersnood Vluchtelingencrisis Epidemie etc. Sommige ontwikkelingsorganisaties zijn gespecialiseerd in noodhulp. Structurele ontwikkelingssamenwerking kijkt verder vooruit, naar de langere termijn. Denk hierbij aan: het versterken van de positie van boeren in ontwikkelingslanden het bestendig maken van gebieden tegen natuurrampen (zoals het planten ...

Lees meer »

Van Millenniumdoelen naar Sustainable Development Goals

download1

In 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken om vóór 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen. In het Engels ‘Millennium Development Goals’ (MDG’s). Op de Data Atlas van OneWorld kun je zien hoe het staat met de voortgang van de Millenniumdoelen. Op dit moment ...

Lees meer »

Ontwikkelingslanden?

download6

Er zijn verschillende definities van wat een ontwikkelingsland is. De Verenigde Naties heeft alle landen in de wereld in groepen ingedeeld. De groep ‘Minst Ontwikkelde Landen’ (Least Developed Countries) representeert het armste en zwakste segment van de internationale gemeenschap. Deze groep bestaat uit meer dan 880 miljoen mensen (ongeveer 12 procent van de wereldpopulatie), maar bezit slechts 2 procent van het ...

Lees meer »