Home » Gezondheid » WorldGranny: Groeiende vergrijzing in ontwikkelingslanden
Worldgranny foto_adisababa_2

WorldGranny: Groeiende vergrijzing in ontwikkelingslanden

Een groeiend aantal ouderen in ontwikkelingslanden staat er alleen voor, of draagt de zorg voor hun kleinkinderen, zonder pensioen of sociale voorzieningen. WorldGranny werkt aan het verbeteren van de leefsituatie van deze ouderen en hun families.

Niet alleen in welvarende landen, maar ook in ontwikkelingslanden is er sprake van vergrijzing. Door betere voeding en gezondheidszorg worden mensen er steeds ouder. Traditioneel gezien zorgen familieleden in ontwikkelingslanden voor elkaar, maar door migratie, oorlogen en de aids-epidemie raken familiebanden steeds vaker ontwricht. Daardoor staan veel ouderen er alleen voor, of moeten zij hun kleinkinderen grootbrengen. In de meeste ontwikkelingslanden bestaat nog geen pensioenregeling, waardoor relatief veel ouderen in grote armoede leven.

Zo wonen in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba veel ouderen gedwongen op straat en in sloppenwijken. Ze trokken in hun jonge jaren naar de stad en hebben nu weinig of geen familie om op terug te vallen. Velen kampen met gezondheidsproblemen en leven van wat ze op straat bij elkaar bedelen. Een van hen was de nu 83-jarige Amare Abyhu, die in 1984 na een hongersnood de regio Amhara ontvluchtte. Hij verloor er zijn vee en bezittingen en liet zijn familie achter, hopend op betere tijden in de hoofdstad. Maar uiteindelijk belandde hij op straat.

Een vriend tipte Amare over Voluntas Dei Institute, een organisatie met een opvanghuis voor oude mensen. “Daar kreeg ik voor het eerst sinds jaren echt te eten, een bed en schoon water om me te wassen”, vertelt Amare. Hij woont inmiddels drie jaar in het tehuis en krijgt een maandelijkse toelage van 120 Birr (5,10 euro).

Onafhankelijk
In het opvanghuis van Voluntas Dei Institute kregen 95 ouderen in 2011 ondersteuning op maat in de vorm van een toelage die ze besteden aan huisvesting, brandstof, water en eten. Daardoor waren ze in staat om zelf hun financiële zaken op te lossen. De medische zorg was gratis, waardoor het aantal ziektegevallen daalde. Bovendien kregen vrouwen die problemen hadden met het behouden van hun handel geld om te investeren en onafhankelijk te blijven.

Het Voluntas Dei Institute is een partnerorganisatie van WorldGranny, dat zich ontfermt over ouderen in ontwikkelingslanden. Investeren in ouderen draagt niet alleen bij aan een structurele armoedevermindering voor de ouderen zelf, maar ook voor hun families. In 2011 droeg WorldGranny bij aan de verbetering van de gezondheid, zelfredzaamheid en sociale omstandigheden van ruim 15.000 ouderen en hun familieleden in negen landen. In zeven landen is WorldGranny bovendien actief betrokken bij het opzetten van micropensioen programma’s.

Het jaarverlag van WorldGranny is online te lezen op http://www.worldgrannyannualreport.nl

Reageren?
Vind Worldgranny op Facebook en Twitter.

Comments

comments